Có một thằng điên rất hay chê mình. Nhìn thì năng động cái gì cũng tham gia, nhưng thật ra lại hay khép mình haizzz. Được lòng rất nhiều, à không, chắc là tất cả mọi người, luôn là trung tâm, nhưng thỉnh thoảng lại nghĩ mình bị đẩy ra khỏi đám đông. Nếu mình không xấu thế này, không nc nhạt thế này, thì chắc mình sẽ có vài cuộc nói chuyện hay ho với nó :(( nhưng vì quá tự ti nên mình kbg dám nói với nó quá nhiều, 1 phần khác cũng vì cái khiếu nói chuyện nhạt như nước lã của mình. Ô trời cho mình mấy cái tài lẻ nhưng lại laya đi cái mồm và cái mặt của mình nên có cố làm gì thì cũng k thể thành công như mong đợi. 1 phút bị buồn bắt đầu

Every day I discover more and more beautiful things. It’s enough to drive one mad. I have such a desire to do everything, my head is bursting with it. - Claude Monet (via paragondestination)
Every day I discover more and more beautiful things. It’s enough to drive one mad. I have such a desire to do everything, my head is bursting with it. - Claude Monet (via paragondestination)